Beques Fulbright

divendres, 6 juny, 2014

Convocatòria d’ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport –Fulbright per a estades de curta durada (3a 6 mesos) per a doctors. Curs 2014-15

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en col·laboració amb la Comissió Fulbright ofereix 30 estades de mobilitat per a investigadors i professors sèniors i 20 per a joves doctors. Les estades tenen l’objectiu d’afavorir i incentivar la mobilitat de professors i investigadors en un centre d’excel·lència als Estats Units.

Obertura i tancament de la convocatòria: del 3 al 24 de juny de 2014

La sol·licitud es realitza des de la pàgina del Ministeri

Dotació: ajuda mensual de 2.676€; despeses d'instal·lació:  2.053€, despeses de viatge: 1.200€

Més información: 

Página web de la Comisión Fulbright
Asesoría Académica: http://fulbright.es/ver/formulario-informacion
E-mail: adviser@comision-fulbright.org 
Telf: 91 3191126, dilluns i dimecres de 10,00 a 14,00