International Workshop a Caen. Ampliació del termini

dilluns, 16 març, 2015

L’École d’Ingénierie et Travaux de la Construction - ESITCaen organitza de l'1 al 26 de juny de 2015, els següents workshops:

- Port Engineering and Maritime Works
- Sustainable Building Engineering

La data límit per a presentar les sol·licituds finalitzarà el 15 d'abril.

Adreçat a estudiants de:
- Grau en Enginyeria Civil
- Grau en Enginyeria de la Construcció
- Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Pots
- Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Més informació:

- Port Engineering and Maritime Works
- Sustainable Building Engineering

Imprès de sol·licitud

A la sol·licitud hi ha un apartat en el que s'ha de certificar que sou estudiants de l’Escola de Camins, pel que haureu d'adreçar-vos a la Secretaria Acadèmica en el següent horari: dilluns, dimecres i divendres: 10 a 13 h. 

Presentació

Per a més informació podeu contactar amb:

CAEN: secretariat.cim@esitc-caen.fr
Escola de Camins: professor José Turmo