BEQUES BALSELLS DE MOBILITAT: Undergraduate Engineering Research Internship

dimecres, 4 desembre, 2013

A continuació, presentem un programa de mobilitat per fer TFG/TFM/TFC a la Universitat de Colorado Boulder, Colorado Springs o California Irving, finançat per les Beques Balsells de Mobilitat: l'Undergraduate Engineering Research Internship.

Dades generals del programa
• TFC/TFG/TFM (en el cas de Colorado Boulder, ha de ser en temes de bioenginyeria: tractament d’aigües o residus, construcció bioamigable, biomecànica).
• Sol∙licituds a través de l’Escola (preselecció).
• La preselecció de l’Escola no garanteix l’acceptació per part de la universitat de destí

Programa adreçat a:

‐ Estudiantat de 5è de Camins i d’Enginyeria Geològica que vulguin realitzar el TFC, amb intenció de prosseguir els seus estudis de màster i/o doctorat a la universitat on ho sol·licitin.

‐ Estudiantat que durant el seu  4t de Grau en Enginyeria Civil i/o 2n de Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, 4t de Grau en Enginyeria Geològica i/o Màster en Enginyeria Geològica i de Mines que vulguin realitzar el TFG o TFM amb intenció de proseguir els seus estudis de màster i/o doctorat a la universitat on ho sol·licitin. (Caldrà confirmar-ho amb aquestes universitats)

Aquesta és una convocatòria independent al Mou-te de l’Escola de Camins, amb la qual cosa, us presentem tots els detalls a continuació per sol•licitar-ho:

Documentació necessària per aportar a Secretaria Acadèmica:
• CV en anglès
• Expedient acadèmic (en anglès)
• Carta de motivació en anglès
• Proposta de PFC i manifestació d’interès en continuar els estudis a la universitat de destí (màster o doctorat sota el “Balsells Graduate Fellowship Program”). En el cas de Colorado Boulder, ha de ser en temàtica de bioenginyeria.

Finançament de l’estada amb fons gestionats des de la Universitat de destí.
• Consulteu l’àrea de Gestió Acadèmica de l’Escola de Camins (Secretaria Acadèmica) per a més informacions.

Termini de sol·licituds: Es pot presentar tota la documentació a la Secretaria Acadèmica en horari de mobilitat (dimecres de 10 a 13h) fins al 18 de desembre.