El professor Antonio Gens pronuncia la “Conférence Coulomb”

dijous, 4 juliol, 2013

Antonio Gens, catedràtic del Departament d’Enginyeria del Terreny, ha pronunciat la “Conférence Coulomb” de 2013 amb el títol “La géotechnique en environnement deltaïque”.

L’acte es va celebrar el passat 25 de Juny al Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris. Las conferències Coulomb varen ser instituïdes pel “Comité Français de Mécanique des Sols et la Géotechnique” per ser presentades per un científic de l’entorn professional o universitari que amb les seus treballs hagi fet aportacions majors al camp de la Geotècnia, sigui en els aspectes teòrics, experimentals o de realitzacions excepcionals.