Beca per fer la tesi doctoral al Laboratori de Càlcul Numèric

dilluns, 10 juny, 2013

El Laboratori de Càlcul Numèric ofereix una plaça per fer el doctorat en Teoria i simulació en mecanobiologia a escala cel·lular i sub cel·lular.

Els candidats han de disposar d'un màster en enginyeria, matemàtica, física o un àmbit de coneixement relacionat. Es tindran en compte els resultats acadèmics, l'experiència prèvia en recerca, el nivell d'anglès (convé disposar de Proficiency) i el treball previ amb algun dels àmbits d'estudi del Laboratori.

Data prevista d'incorporació: 15 de setembre de 2013.

Més informació: www.lacan.upc.edu

Es tindrà en compte el treball previ amb algun d'aquests àmbits:

  • Mecànica computacional i informàtica científica.
  • Mecànica contínua de sòlids i fluids.
  • Simulació molecular.
  • Matemàtica aplicada.
  • Biomecànica / biofícisa (experimental).

L'estudiant de doctorat treballarà en un projecte ampli sobre modelació i simulació en mecanobiologia a escala de cèl·lules individuals. La tasca inclou motilitat de cèl·lules, dinàmica de biomembranes i desenvolupament multi escala de models per a xarxes i assembles de mecànica molecular. En concret, el treball a desenvolupar és flexible i s'organitzarà en funció dels interessos i fortaleses de l'estudiant, en què s'encararan aspectes científics rellevants mitjançant modelització multiescala i simulació numèrica.

Habilitats sobre informàtica necessàries:

  • Coneixements generals d'informàtica.
  • Programació informàtica.
  • Experiència en matemàtica (càlcul, àlgebra, equacions diferencials) i física.