Lectura de tesi doctoral

dimarts, 4 juny, 2013

El doctorand Albert Herrero Casas, del Departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, defensa la seva tesi doctoral "Experimental and theoretical analysis of flow and sediment transport in 90-degree fluvial diversions", dirigida pel professor Allen Bateman.

La lectura tindrà lloc divendres 7 de juny de 2013, a les 11 h. a l'Escola de Camins, edifici C1, aula 002.