El portal UPC OpenCourseWare, reconegut internacionalment

dilluns, 13 maig, 2013

La nova versió de 2012 del portal de la UPC OpenCourseWare ha rebut el premi Outstanding New Site, que atorga el Consorci OpenCourseWare per promoure la publicació en accés obert a Internet dels continguts i materials docents de les titulacions universitàries.

El Consorci OpenCourseWare és una associació internacional formada per 270 institucions d’educació superior de 33 països i atorga anualment els premis a l’Excel·lència, que consten de 7 categories per distingir iniciatives destacades en el desenvolupament i promoció d'aquest model.

Així mateix com la Unviersitat, l'Escola de Camins també disposa del seu propi OpenCourseWare, integrat en aquest projecte.

El jurat ha destacat que al portal de la UPC s’hi comparteixen els continguts de més de 200 assignatures, i que està integrat amb diversos sistemes d’informació de la Universitat. La relació amb el Sistema de Gestió dels Estudis, PRISMA, permet que s’hi mostri informació actualitzada de les assignatures, com ara la guia docent, que descriu els objectius, metodologia i la bibliografia, entre altres continguts. D’altra banda, el fet que estigui integrat amb el sistema de Gestió de l'Autenticació d’Usuaris i Serveis (GAUSS) facilita la identificació del professorat que hi introdueix els continguts. Així mateix, està relacionat amb el catàleg de biblioteques per ajudar als usuaris a localitzar la bibliografia recomanada.

La iniciativa OpenCourseWare es va iniciar en el Massachussets Institute of Technology (MIT) i promou l’impuls de l’educació mitjançant la publicació en obert de materials educatius de qualitat organitzats en forma de cursos.

Més informació

UPC OpenCourseWare

Camins OpenCourseWare