Préstecs UPC Alumni 2013-14 per a mobilitat d'estudiants

divendres, 3 maig, 2013

A partir de l'1 de juny de 2013 es poden sol·licitar els Préstecs UPC Alumni 2013-14, que tenen per objectiu que estudiants de la UPC puguin realitzar una estada internacional com ara un Erasmus, elaborar un Projecte Final de Carrera a l’estranger o similars, així com cursar estudis de grau al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS). L'ajut econòmic finança despeses com ara matrícula, allotjament o transport i el convoquen UPC Alumni i el Consell Social de la Universitat.

Més informació: apartat UPC Alumni del web de la Universitat