Lectura de tesi doctoral

dilluns, 18 març, 2013

El doctorand Giorgio Giorgiani, del Laboratori de Càlcul Numèric, defensa la seva tesi doctoral "Adaptive hybrid discontinuous methods for fluid and wave problems". Dirigeix la tesi el professor Antonio Huerta.

Dia: dimarts 2 d'abril de 2013
Hora: 12 h.
Lloc: Escola de Camins - sala 002 - edifici C1 - Campus Nord