Premis Fundación Universia

dimecres, 27 febrer, 2013

Fins el divendres 22 de març de 2013 es pot optar a un Premi Fundación Universia, adreçat a estudiants d'enginyeria que hagin defensat i aprovat un projecte final de carrera (inclou treball fi de grau i de màster) l'any 2012 amb l'objectiu d'obtenir productes, dispositius, aplicacions informàtiques i adaptació d'instal·lacions destinats a afavorir l'accessibilitat i integració a l'entorn sociolaboral de persones amb discapacitat.

Més informació: web UPC / Servei d'Igualtat d'Oportunitats