Eleccions al Claustre 2012

dimecres, 6 febrer, 2013

Entre el 6 i el 19 de febrer de 2013 està activa la campanya electoral de les eleccions al Claustre universitari 2012.

El període de vot anticipat serà del 7 al 19 de febrer de 2013. El procediment per efectuar-lo consta als articles 45 i 46 del Reglament electoral de la UPC.