Claustre universitari 2012: reclamacions a les candidatures provisionals

dimecres, 23 gener, 2013

Fins el divendres 25 de gener a les 13 h. es poden presentar reclamacions a la proclamació de candidatures provisionals a les eleccions al claustre universitari 2012. Les candidatures es poden consultar al web de la seu electrònica i al tauler de notes del vestíbul de l'edifici C2 de l'Escola.

La proclamació de candidatures definitives i l'emissió de paperetes es realitzaran d'acord al que estableixen els articles 30 i 41 del Reglament Electoral de la UPC.

Seu electrònica de la UPC