Beca pre doctoral al CIMNE

dilluns, 25 febrer, 2013

Fins el dijous 28 de febrer de 2013 es pot optar a una beca del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) de l'Escola de Camins, per desenvolupar la tesi doctoral. L'àmbit d'estudi de la beca són els mètodes numèrics i la dinàmica de fluids computacional, aplicada a problemes d'aeroacústica.

S'adreça a titulats en enginyeria, matemàtica o física i és convenient que les persones candidates disposin de formació en mecànica de fluids i mètodes numèrics.

Les condicions contractuals són les habituals de les convocatòries oficials (FPI, FPU, FI).

Per optar a la beca, enviar currículum i carta de presentació a Joan Baiges: jbaiges@cimne.upc.edu