Formigó biològic, últim desenvolupament del grup de recerca de tecnologia d'estructures

dijous, 13 desembre, 2012

El grup de recerca de Tecnologia d’Estructures de l'Escola de Camins ha desenvolupat i patentat un tipus de formigó biològic, amb capacitat perquè hi creixin organismes pigmentats de manera natural i accelerada. El material està ideat per a façanes d’edificis o altres construccions en climes mediterranis, i ofereix avantatges mediambientals, tèrmics i ornamentals respecte a d’altres solucions de construcció similars.

L'equip investigador està encapçalat pel professor Antonio Aguado.

La investigació ha donat com a resultat una tesi doctoral que està elaborant Sandra Manso. Actualment s’està duent a terme la campanya experimental corresponent a la fase de creixement biològic, que es farà entre la UPC i la Universitat de Gent (Bèlgica). També hi intervé el professor Antoni Gómez-Bolea, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

Actualment, la innovació està en vies d’obtenir la patent i l’empresa catalana ESCOFET 1886 S.A., fabricant de panells de formigó arquitectònic i de mobiliari urbà, ja s’ha mostrat interessada a comercialitzar el material.

Més informació

Grup de recerca de Tecnologia d'Estructures