Reclamacions al cens electoral del Claustre universitari 2012

dijous, 13 desembre, 2012

Entre el 13 i el 18 de desembre de 2012 es poden fer reclamacions al cens provisional de les eleccions al Claustre universitari d'aquest any. El cens provisional es pot consultar al tauler d’anuncis del vestíbul de l’Escola, ubicat a l'edifici C2, i a la pàgina web de la seu electrònica de la UPC.

Dates a tenir en compte del procés electoral:

De 13 de desembre de 2012: publicació del cens provisional
De 13 a 18 de desembre de 2012: reclamacions del cens provisional
De 8 a 18 de gener de 2013: presentació de candidatures
De 6 a 19 de febrer de 2013: campanya electoral
De 7 a 19 de febrer de 2013: període de vot anticipat
20 de febrer de 2013: votació

Cens electoral provisional a les eleccions al Claustre universitari.