S'aprova la creació de l’Institut Flumen

divendres, 19 octubre, 2012

La creació de l’Institut Mixt de Recerca Flumen (per a l'estudi de dinàmica fluvial i enginyeria hidrològica) s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat, després d'haver-se aprovat pel Consell de govern de la UPC. L'Institut està dirigit pel professor Josep Dolz, és una entitat de titularitat compartida entre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE) i la UPC, i es constitueix com a evolució del grup de recerca Flumen.

El desenvolupament de la seva activitat està estretament vinculat a l’Escola de Camins. A banda de nombrosos projectes, els dos centres coordinen de manera conjunta el programa del màster Erasmus Mundus Euroaquae. Euro Hydro-Informatics and Water Management.

Les raons de ser de l'Institut Flumen són les següents:

  • Impulsar la dilatada i fructífera col·laboració entre el CIMNE i grup de recerca Flumen.
  • Enfortir el caràcter interdisciplinari en els àmbits de la dinàmica fluvial i de l’enginyeria hidrològica.
  • Facilitar la incorporació de personal investigador jove.
  • Transferir tecnologia als àmbits de dinàmica fluvial i enginyeria hidrològica.
  • Desenvolupar i promoure l'ús de tècniques experimentals i numèriques (modelació híbrida).

El grup de recerca Flumen és interdisciplinari i compta amb 15 anys d’experiència en R+D+i en dinàmica fluvial i enginyeria hidrològica. Per la seva banda, el CIMNE és un centre de R+D+i dedicat a promoure i aplicar els mètodes numèrics en enginyeria. Va ser creat al 1987 sota l'impuls de la UNESCO, i és un dels primers organismes autònoms de R+D+i creats per la Generalitat de Catalunya i la UPC.

Les dues entitats col·laboren estretament per desenvolupar models numèrics en dinàmica fluvial i d'enginyeria hidrològica, i han dut a terme conjuntament projectes de R+D+i de la Unió Europea i del Plan Nacional. Els resultats obtinguts a l’activitat investigadora han afavorit la signatura de convenis d’assessoria i de transferència de tecnologia amb diferents organitzacions públiques i privades. Entre d'altres, han col·laborat amb el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Ministeri de Foment), la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la Confederació Hidrogràfica del Guadiana, l'Agència Catalana de l’Aigua, l'Agencia Andaluza del Agua, ENDESA, l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós, el govern d’Andorra, Acuamed, Acuaebro, Dragados i FCC Construcción.