Lectura de tesi doctoral

dimarts, 9 octubre, 2012

Lectura de tesi doctoral:

Anaïs Ramos Fuertes, del departament d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, llegeix la seva tesi doctoral "Hidrometeorología y balance térmico de la marisma de Doñana", dirigida pel doctor Josep Dolz Ripollès.
Dia: dimarts 23 d'octubre de 2012
Hora: 12 h.
Lloc: Aula 002 - edifici C-1 - Escola de Camins