La UPC i Endesa-Red renoven la seva càtedra en enginyeria

dilluns, 8 octubre, 2012

La UPC i l’empresa Endesa han formalitzat el 8 d’octubre de 2012 la signatura del conveni de la Càtedra UPC-Endesa Red de Valors Humans a l’Enginyeria Victoriano Muñoz Oms, creada l’any 2000 i coordinada per l'Escola de Camins. Han signat el conveni Antoni Giró, rector de la UPC, i Jose Luis Marín López-Otero, president i director general d'Endesa-Red. També ha assistit a l'acte el director de l'Escola, Sebastià Olivella.

Els objectius de la Càtedra són fomentar la formació, la recerca i la transferència de coneixement, i divulgar l’obra de l'enginyer de camins, canals i ports Victoriano Muñoz Oms i els valors que va representar.

Els dos grans eixos sobre els quals s’estructura l’activitat de la Càtedra UPC-Endesa Red són difondre els valors de l’enginyeria de camins, canals i ports i impulsar la seva percepció en el territori. A partir d’aquests dos grans enunciats, l’activitat programada per la Càtedra per al període 2012-2015 inclou:

• El disseny de sistemes de mesura dels valors i la seva percepció social: concreció d’eines per quantificar aspectes intangibles i la seva percepció, tant pel que fa a les infraestructures com pel que fa a les organitzacions. La difusió dels valors de l’enginyeria en la societat, i la formació de professionals de l’enginyeria en valors transversals.

• L'impuls de la percepció dels valors en el territori, la planificació territorial de les xarxes d’infraestructures, l’anàlisi de l’eficiència de les solucions, la sostenibilitat global de les instal·lacions (materials, traces, medi ambient, etc.) i la millora de la seva visualització. Aquest apartat inclou també la difusió de l’activitat d’Endesa en temes com ara inversions, costos i tarificació.

Algunes propostes concretes d’actuacions per impulsar aquests objectius en recerca i divulgació són obtenir l’índex de percepció social d’Endesa, publicar estudis sobre l’impacte de la seva activitat a Catalunya (per exemple, l’energia en l’economia de Catalunya i les xarxes de distribució i desenvolupament) i promoure la realització de tesis doctorals sobre aspectes relacionats amb la Càtedra.

Pel que fa a la formació, l’Escola de Camins organitzarà seminaris relacionats amb la Càtedra, promourà la realització de treballs de fi de grau i de màster sobre innovació i distribució elèctrica, i impulsarà convenis de pràctiques pels seus estudiants.