Sebastià Olivella, nou director de l'Escola

dijous, 4 octubre, 2012

El catedràtic Sebastià Olivella va ser nomenat director de l'Escola el passat 3 d’octubre, després de guanyar les eleccions el passat mes de setembre. Olivella substitueix en el càrrec al catedràtic Antonio Huerta, que ha dirigit l’Escola des de març de 2007.

Sebastià Olivella és catedràtic del Departament d’Enginyeria del Terreny,Cartogràfica i Geofísica de la UPC des de l’any 2011, universitat de la que és professor i on es va titular com a Enginyer de Camins, Canals i Ports l’any 1987. Un cop titulat, va treballar com a enginyer consultor durant tres anys i, a continuació, va obtenir el títol de Doctor en Enginyeria del Terreny per la UPC l’any 1995.

Ha estat sotsdirector de l’Escola de Camins amb diversos equips directius.

En l’àmbit docent, Sebastià Olivella ha sigut responsable del màster universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica.

El seu camp de recerca en l’enginyeria del terreny se centra en la modelització numèrica de problemes acoblats termo-hidro-mecànics en medis geològics com ara les roques salines, els sòls argilosos i les esculleres.

Ha participat en nombrosos projectes de recerca, ha publicat més de 50 articles a revistes científiques i més de 100 articles en actes de congressos. Ha estat reconegut amb diversos premis internacionals pels seus articles a publicacions científiques especialitzades, distincions entre les quals destaca la medalla Geotechnical Research Medal que atorga la Institution of Civil Engineers de Londres (Regne Unit).

L’acte de presa de possessió ha tingut lloc a la sala d’actes de l’Escola de Camins, i ha comptat amb l'assistència d'Antoni Giró, rector de la UPC; Ana Abelaira, secretària general de la Universitat i Antonio Huerta, fins ara director de l'Escola.